خط ویژه : 83315-021
نماد الکترونیک شرکت کاریک

آموزش سئو در سایت ساز کاریک

مطالب کمک آموزشی برای کارکردن با سایت ساز کاریک

استفاده کلمات کلیدی در نام منو، تایتل وH1

منوها برای طبقه بندی صفحات سایت شما به کار می روند. نام مناسب برای نام منو کلمات کلی، عمومی تر و کوتاه تر هستند.

استفاده از کلمات کلیدی مناسب برای تایتل و نام صفحات

کلمات کلیدی نمایندگان محتوای سایت شما می باشند. کلمات کلیدی به کاربران و موتورهای جستجو، موضوعات و محتوای سایت شما را معرفی می کنن
چشم انداز کاریک تفاوتها و ویژگی ها