خط ویژه : 83315-021
نماد الکترونیک شرکت کاریک

آموزش مدیریت لوگو و آیکون در سایت ساز کاریک

مطالب کمک آموزشی برای کارکردن با سایت ساز کاریک

مدیریت لوگوی سایت

برای مدیریت لوگوی اصلی سایت از نوار سمت راست گزینه لوگو را انتخاب می کنید، در این صفحه شما می توانید لوگوی فعلی سایت را عوض کنید..
چشم انداز کاریک تفاوتها و ویژگی ها