چرا با کاریک سایت بسازم ؟!
خط ویژه : 83315-021

مدیریت فایل

توسط این بخش میتوان تمامی فایل های سایت را دسته بندی، حذف و تغییر نام داد همچنین مدیریت اضافه و ویرایش کردن فولدر و فایل های متنی وجود دارد و با استفاده از لینک فایلهای پرکاربردتان برای بارگذاری های مجدد در  طراحی سایت ارزان استفاده کنید.

مدیریت فایل کاریک