چرا با کاریک سایت بسازم ؟!
خط ویژه : 83315-021

گردشکار

زیر سیستمی که امکان فرستادن ایمیل و پیامک را پس از هر فعالیتی می دهد . همچنین امکان اتصال و سینک شدن به نرم افزار های حسابداری و مدیریت مشتریان CRM در این سیستم پیش بینی شده است که تمامی اطلاعات در سایت نمایش داده می شود .