چرا با کاریک سایت بسازم ؟!
خط ویژه : 83315-021

گزارش ساز

مدیریت گزارشها و فیلدهای مورد نیاز، چاپ و خروجی اکسل از آنها به همراه نمایش نمودارهای میله ای و خطی برای گزارشگیری از طراحی سایت ارزان . استفاده از بازه زمانی در نتایج گزارشگیری و تعیین سطح دسترسی در گزارشات سایت ساز کاریک .