نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

چشم‌انداز سایت ساز کاریک

بازار و تکنولوژی نرم‌افزار در ایران آشفتگی فروانی دارد از یک سو سازمان نیرومندی‌که شرکتها و توان فنی آنها را کنترل کند و سامان دهد وجود ندارد. و از سویی دیگر از آنجا که آی‌تی و نرم‌افزار بازار پردرآمدی دارد سودجویان بسیاری را به این آوردگاه کشانده است تا هر کدام با چرب زبانی و تکنیک‌های فروش هر چیزی را به نام نرم‌افزار بسازند یا کپی کنند و در بازار بفروشند. بی‌آنکه  طراحی اصولی در نرم‌افزار و استراتژی روشنی در شرکت خود و صنعت کشور داشته باشند اینان دلالهای بساز و بفروش نرم‌افزار هستندو هدفشان تنها سود ودرآمدزایی است مشتریان نیز به ناچار با این شرایط سازگار می‌شوند.
 
 هستند شرکتهای نرم‌افزاری که خوب کار می‌کنند و این کار را خوب می‌دانند اما بسیاری از شرکتهای غیرتخصصی که در این صنعت تجربه‌ای ندارند نیز سودای تولیدنرم‌افزار را داشته‌اند. غافل از اینکه نرم‌افزار هر چند مجازی است و تنها ظاهرش را همه می بینند اما رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهندسی دشواری است که روش ، استراتژی بلند مدت و دانش ویژه خود را می‌خواهد و صرفا با بکارگیری چند برنامه‌نویس نمی‌توان در آینده نیز پاسخگوی مشتری بود.

سایت ساز کاریک به آینده می‌اندیشد و می‌خواهد از پیشتازان صنعت نرم افزار ایران باشد و نیم نگاهی به بازارهای فرامرزی داشته باشد .

ما به آینده ایران و صنعت نرم افزار آن امیدواریم

ما نیز سخن ناگفته در صنعت نرم افزار داریم

چشم انداز سایت ساز و طراحی وب سایت کاریک
پیام خود را بنویسید
مشاوره فروش