تم63


 • 1
  انتخاب قالب سایت
 • 2
  انتخاب دامنه سایت
 • 3
  ثبت مشخصات
 • 4
  تحویل سایت
تم63
 • کد سایت : تم شماره 63
 • امکانات :
   • بارگذاری اطلاعات هر صفحه Word تایپ شده40هزار تومان
   • طراحی زبانهای دیگر سایت(انگلیسی، عربی، ترکی و..)55% هزینه اولیه
   • هزینه انتقال به هاست های دیگر800 هزار تومان
   • افزایش هر 500MG به هاست (حجم اولیه 300MG)400هزار تومان
   • هزینه تمدید سالیانه (هاست و پشتیبانی) قالبهای شرکتی و فروشگاهی55% هزینه اولیه
   • هزینه تمدید سالیانه (هاست و پشتیبانی) قالبهای خبری80% هزینه اولیه
   • پروتوکل SSLرایگان
 • جمع قیمت : %priceoff%ریال
 • می توانید پس از 4 روز پرداخت کنید