چگونگی به کار بردن فایلهای Word در وب سایت

برای استفاده از متنهای نوشته شده در نرم افزار Word ، ابتدا یک صفحه notepad  در ویندوز خود باز کنید و متن مورد نظر  را کپی کرده و در صفحه notepadقرار دهید(paste) و سپس دوباره متن را از داخل notepad کپی کرده و در صفحه متنی پنل قرار دهید . این کار باعث میشود که استایلهایی که نرم افزار word روی متن شما اعمال کرده، از بین برود.