نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

چگونگی به کار بردن فایلهای Word در وب سایت

برای استفاده از متنهای نوشته شده در نرم افزار Word ، ابتدا یک صفحه notepad  در ویندوز خود باز کنید و متن مورد نظر  را کپی کرده و در صفحه notepadقرار دهید(paste) و سپس دوباره متن را از داخل notepad کپی کرده و در صفحه متنی پنل قرار دهید . این کار باعث میشود که استایلهایی که نرم افزار word روی متن شما اعمال کرده، از بین برود.