نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

آموزش نحوه لینک گذاری در متن

برای گذاشتن لینک در متن خود ، بعد از ورود به صفحات متنی ، بخشی از متنمان که میخواهیم به صفحه ای دیگر لینک دهیم را انتخاب میکنیم و سپس از منوی صفحه متنی گزینه " گنجاندن / ویرایش متن " که در تصویر پایین مشاهده میکنید، را انتخاب میکنیم . در پنجره باز شده  URL مربوط به صفحه مورد نظر را مینویسیم و پذیرش را کیک میکنیم.