نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

آموزش گذاشتن آیکون برای سایت

درسایت ساز کاریک، در بعضی از صفحات امکان قرار دادن آیکون به جای عکس وجود دارد که به نام "کد" نامگذاری شده است .(مطابق شکل زیر)
pic1
برای گذاشتن آیکونهای مختلف در سایت بعد از نوشتن کلمه icon به انگیسی و سپس قرار دادن خط تیر در ادامه آن ، نام استاندارد بخش مورد نظر را تایپ میکنیم به طور مثال برای بخش ایمیل مینویسم icon-mail ویا برای بخش تلفن مینویسم icon-phone و...
در زیر چند نمونه دیگر که در سایت ساز کاریک به وفور استفاده شده است را مشاهده میکیند.
icon-location
icon-link
icon-add
icon-move
icon-ok