آپلودر فایل کاریک

امکان بارگذاری چند عکس همزمان و کنترل و اعتبار سنجی آنها به همراه تعیین سایز و اندازه فایل های آپلود شده که می توان کنترل مناسبی در آپلود فایل های سایت داشت . نمایش عکس کوچک قبل از آپلود فایل عکس برای انتخاب مناسب فایل برای وب سایت  .

آپلودر سایت ساز کاریک