نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

کلید واژه های مناسب برای وب سایتها

کلید واژه ها به کاربران و موتورهای جستجو، موضوعات و محتوای سایت شما را معرفی می کنند. دقت و تمرکز بیشتر روی انتخاب کلمه کلیدی، موجب افزایش بازدیدهای هدفمندتر از سایت شما و افزایش رتبه ی سایت شما می شود.
کلیدواژها در موتور جستجو
نکات مهمی در هنگام انتخاب کلید واژه ها باید در نظر گرفت که پرکاربردترین آنان عبارت اند از:

    نیاز کاربران سایت را در نظر بگیرید

کلید واژه هایی را استفاده کنید که کاربران بیشتر به دنبال آن ها هستند. خود شما با چه کلماتی بیشتر آن موضع خاص را جستجو کنید.

    استفاده از عبارات چند کلمه ای

سعی کنید کلید واژه  خود را در چند کلمه بیاورید. معمولا عبارات تک کلمه ای نتایج کمتری دارند.

    به سایت های رقیب خود سر بزنید

با مراجعه به سایت های رقیب می توانید از نحوه ی کار و نقاط قوت آنان مطلع شوید.  کلید واژه های رقبای خود را نیز در سایت خود استفاده کنید.

    توجه به گوگل

گوگل پیشنهاداتی در رابطه با کلماتی با بیشترین جستجو را در اختیار همگان قرار می دهد. از آن کلمات نیز استفاده کنید.

    مفهوم دقیق خود را برسانید

از کلماتی استفاده کنید که به جای مفهوم کلی، مفهوم دقیق شما را نشان دهند.