نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

استفاده از گزینه انتخاب ویژه و برگزیده برای محصولات

انتخاب ویژه و برگزیده این امکان را به شما میدهد تا محصولات ویژه و یا برگزیده خود را در صفحه اصلی به صورت جداگانه و خارج از صفحه محصولات و خدمات نمایش دهید. برای اینکار ابتدا وارد ماژول مدیریت "محصولات" یا "خدمات" شده و اگر میخواهید محصولی را به صورت مجزا در صفحه اصلی نمایشد دهید تیک "برگزیده"  را بزنید سپس محصول خود را ذخیره کنید . با اینکار هر تعداد محصولی که شما به صورت دلخواه بخواهید در صفحه اصلی نمایش دهید ، نمایش داده می شود.

در عکس زیر محل قرار گیری عکس ها و محصولات ویژه در صفحه اصلی را مشاهده می کنید :
محصولات ویژه