نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

انتخاب لوگوی مناسب برای لوگو سایت

برای انتخاب لوگو مناسب ، به دلیل اینکه لوگو در سایت در ابعاد کوچکی نمایش داده میشود ، سایز آنرا در ابعاد کوچکی به طور مثال 200px* 50px در فتوشاپ برش داده و در سایت قرار دهیم.
انتخاب لوگوی مناسب برای لوگو سایت