خط ویژه: 83315-021
نماد الکترونیک شرکت کاریک

تغییر و تنظیم دامنه در پنل سایت ساز کاریک

 ابتدا وارد "مدیریت سایت" شده سپس در بالای سایت منو "پیکربندی دومین" را انتخاب کنید و در بخش نام وب سایت ، نام دامنه ای که nsآن را تغییر داده شده وارد میکنیم و سایت را به دامنه اختصاصی خود وصل می کنیم .
 
زیردامنه سایت ساز کاریک