فرم ساز کاریک

امکان ساخت هرگونه فرم همراه با نمایش داده های آن و امکان گزارش و جستجو در اطلاعات فرم با قابلیت گروه بندی فرم ها در سایت . استفاده از کد رهگیری برای کاربران و پیگیری نتیجه ارسال فرم برای آن ها در نرم افزار سایت ساز کاریک .
تایید ثبت نام و ارسال فرم اعضا توسط مدیر سایت و مشاهده اطلاعات کاربران در فرم اعضای سایت .

فرم ساز کاریک