خط ویژه: 83315-021

ماژول گردشکار کاریک

زیر سیستمی که امکان فرستادن ایمیل و پیامک را پس از هر فعالیتی می دهد . همچنین امکان اتصال و سینک شدن به نرم افزار های حسابداری و مدیریت مشتریان CRM در این سیستم ساخت سایت پیش بینی شده است .
پیام خود را بنویسید
مشاوره فروش