مدیریت فایل کاریک

با این بخش می توان همه فایل های سایت را دسته بندی، حذف و تغییر نام داد همچنین مدیریت اضافه و ویرایش کردن فولدر و فایل های متنی وجود دارد و با استفاده از لینک فایلهای پرکاربردتان برای بارگذاری استفاده کنید.

مدیریت فایل کاریک