نخستین سایت ساز ماژولار ایران

نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

بیانیه ماموریت کاریک

بیانیه ماموریت کاریک

کاریک یک تیم نرم افزاری تولید‌کننده نرم‌افزار دانش‌بنیان بر پایه زیرساخت و FrameWork خود است . ما افزون بر تولید نرم‌افزار ، تولید زیرساختهای بومی را نیز در دستور کار خود داریم. رویکرد ما در یکپارچه‌سازی سایت‌ساز با دیگر نرم‌افزارها ،کارگشای بسیاری از کارفرمایان است. کیفیت و نوآوری و کاربرپسند بودن در تولید نرم‌افزار اولویت نخست ما است.

سخت کار می‌کنیم

 از برنامه‌نویسی لذت می‌بریم

سایت ساز کاریک لبخند رضایت شما را دوست دارد

بیانیه ماموریت سایت ساز کاریک