نخستین سایت ساز ماژولار ایران

توسعه پذیری نامحدود

امکان انتقال به دیگر هاستها

ویجت ساز کاریک

توسط این بخش از سایت ساز کاریک می توان کد Html  سایت را ویرایش کرد . همچنین می توان ساختار و ظاهر  هر یک از ویجت های موجود در سایت را تغییر داد و به شکل دلخواه درآورد.
 
ویجت ساز کاریک